Ramen ラーメン

Osaka 大阪府

大阪 歴史を刻め 下新庄本店 評価は? 二郎系ラーメン

今日は先日食べに行った大阪 歴史を刻め 下新庄本店を紹介します。 大阪で最高の二郎系との噂。。。 僕は二郎系人生初でした!
Osaka 大阪府

京都 麺屋たけ井 阪急梅田店 評価は? 大阪つけ麺

今日は先日食べに行った京都 麺屋たけ井 阪急梅田店を紹介します。